หนังสือราชการ

11111
หนังสือแจ้งโอนจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต (ก.ค.-ก.ย.67)
ดาวน์โหลด
Screenshot 2024-04-25 091313
หนังสือราชการ ที่ ศธ 04140/1757
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็น ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสือส่ง1757Download
Screenshot-2024-04-25-090011
หนังสือราชการ ที่ ศธ 04002/ว1562
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมรายการ ว1562-1Download
Screenshot-2024-04-25-085423
หนังสือราชการ ที่ ศธ 04140/1824
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
แบบฟอร์มการรับและนำส่งเงิน
5 ทริก เก็บเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน ได้ดอกเบี้ยสูง เงินไม่ขาดมือ
เดือนชนเดือน! คำนี้ไม่เกินจริงสำหรับมนุษย์เงินเดือน นั่นก็เพราะว่าแม้จะมีรายรับเข้ามา แต่รายจ่ายก็จ่อคิวรอเสียบอยู่แทบทุกเดือน...

สลิปเงินเดือน

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่สักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศรีสะเกษ เขต 3
MENU